UA-138707196-2

Anasayfa


     TIBBİ SEKRETERLİK - HASTA KAYIT KABUL İŞLEMLERİ - HASTA VE YAŞLI BAKIM

   
Ürün Kodu : k002
Fiyat : 990 TL (KDV Dahil)
Ürün Özellikleri
Devlet Üniversitesi Onaylı On
 Bilgi Talep Formu        Detaylar
 
 
Detaylar
TIBBİ SEKRETERLİK SERTİFİKA EĞİTİMİ NEDİR ?

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi,  Üniversiteler işbirliği ile hazırlanan tıbbi sekreterlik eğitimi Video A senkron teknolojisi ile anlaşmalı üniversitenin gözetimiyle gerçekleşmektedir. Üniversitenin iştirakiyle gerçekleşen eğitim sonunda anlaşmalı üniversite tarafından Tıbbi Sekreterlik sertifikası verilmektedir.

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi Sertifika Programı, internet ortamında Video A Senkron teknolojisi ile anlaşmalı üniversiteler tarafından sağlanmaktadır.

Tıbbi sekreterlik sertifika programı, tıbbi sekreter olarak çalışmak isteyen adaylar için düzenlenmiş bir eğitim programıdır. Tıbbi sekreterlik eğitimi sonunda alınacak tıbbi sekreterlik sertifikası ile kamu ve özel sağlık kurumlarında tıbbi sekreter unvanı ile tıbbi sekreterlik yapabilirsiniz. Tıbbi sekreterlik kursu uzaktan eğitim ile yapılan kamu üniversitesi onaylı tıbbi sekreterlik sertifikası programıdır. Tıbbi sekreterlik sertifikası almak için tıbbi sekreterlik kursu programına hemen başvurabilirsiniz.

EĞİTİMİN AMACI ?

Tıbbi Sekreterlik Sertifika Programı, Tıbbi sekreter alanında aktif olarak çalışan veya bu alanda aktif çalışmak isteyen, farklı iş kollarında yer almak isteyen, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkin bir  çalışma alanında bulunmak isteyen  sekreterler ve adayları için hazırlanmıştır. Sekreterlik mesleğinin yanı sıra sekreterlik mesleği ile ilgili uzmanlık bilgilerini, alan bilgisini ve sekreterlik bilgisi ile ilgili tüm bilim dallarına ilişkin bilgileri bir araya toplayan meslektir. Sekreterlik mesleği aynı zamanda sürekli olarak yenilenen büyüyen ve gelişen teknoloji ile birlikte var olan mevcut konum koşulları da  sürekli öğrenme ve uygulamayı gerektiren bir çalışma alanıdır.

Tıbbi sekreterler, hastane, sağlık ocağı toplum sağlık merkezleri vb kurumlarda çalışan, hastaların problemlerini çözen, doktor ile hasta arasında bağlantı kuran ve hastanenin kurumsal imajını eksi veya artı yönde etkileyen çalışma arkadaşlarıdır. Tıbbi sekreterlik ve dokümantasyon sertifika programı bünyesinde verilen eğitimler ile, tıbbi terminoloji, hasta ile doğru iletişim, doktor hasta arasında ki iletişim  kurulmasına kadar bir tıbbi sekreterin bilmesi gerekli olan tüm bilgiler yer almaktadır.

Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Sertifika Programı ile artan hastane ve özel klinik sayısı ile doktorlar veya profesörler yanlarında çalıştıracağı kişinin sağlık yönetimi alnından fikir sahibi olması , fatura ve ödeme konusunda hata yapmadan tamamlaması, hastalarla iletişimi doğru ve samimi olarak sağlayacak, doktor tarafından kurulan tıbbi terimlerin doğru ve eksiksiz olarak anlayabilecek alanında uzman sayılan  tıbbi sekreterlik ve dokümantasyon sertifikası olan kişilere bu alanlarda iş istihdamı sağlayacaktır.

 

Meslek Tanımı ?

 

Mesleki tanım itibariyle Tıbbi Sekreter; sağlık kurum ve kuruluşlarında, rapor, hasta işlemleri, evrak, istatistik ve kodlama, yazışma ve arşiv hizmetlerini yürüten, tıbbi bilgileri toparlayıp tıbbi dokümana dönüştürme bilgi ve becerisine sahip olan sağlık personelidir.
Bu Eğitime Kimler Katılabilir?

Tıbbi sekreterlik sertifikasını kimler alabilir?, Eğitime katılmak için ön koşul bulunmamaktadır. Eğitime dileyen herkes katılabilir ve sertifika sahibi olabilir.

Tıbbi sekreter olarak çalışan ve alanında uzmanlaşmak isteyen
Alanını değiştirmek isteyen sekreterler
Tıbbi sekreter olmak isteyen

Yeni açılan hastanelerin tıbbi sekreter olarak kendi bünyesinde yetiştirmek istediği kişiler
Kliniklerde ve ünlü hastanelerde çalışmak isteyen tıbbi sekreterlerin sertifika isteği olan kişiler için uygundur.

 

Çalışma İmkanları

Tıbbi sekreterlik sertifikası ne işe yarar?.Tıbbi sekreterlik sertifikasını alanlar ve mesleğin yeterliliklerini kazanan bireyler;

Hastanelerde (Üniversite veya Araştırma, Devlet, Özel)
Sağlık ocağı,
Poliklinikler,
Tıp merkezler,
Aile hekimleri merkezlerinde,
Diş hekimleri muayanelerinde,
Tıbbi laboratuvarlar vb. yerlerde çalışabilirler.

 

Tıbbi Sekreterlik Sertifika Programı, internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir.

Eğitim Süresi: 30 GÜN/ 560 Ders Saati
Eğitim Şekli: Uzaktan Eğitim Sistemi İle İnternet Üzerinden Video Ders ( A-Senkron)
Sınav: Eğitimin Görüleceği Uzaktan Eğitim Sistemi Üzerinden Videolu Derslerin 70% Tamamlanmak Şartı İle Uzaktan Eğitim Sistemi Üzerinden Online Olarak Gerçekleştirilecektir.

TIBBİ SEKRETERLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ SÜRESİ VE ŞEKLİ

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi,  Üniversiteler işbirliği ile hazırlanan tıbbi sekreterlik eğitimi Video A senkron teknolojisi ile anlaşmalı üniversitenin gözetimiyle gerçekleşmektedir. Üniversitenin iştirakiyle gerçekleşen eğitim sonunda anlaşmalı üniversite tarafından Tıbbi Sekreterlik sertifikası verilmektedir.

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi Sertifika Programı, internet ortamında Video A Senkron teknolojisi ile anlaşmalı üniversiteler tarafından sağlanmaktadır.

Eğitim Süresi: 2 AY /(Tıbbi Sektereterlik  Toplam 255 Ders Saati
Eğitim Şekli: İnternet Üzerinden Video Ders ( A-Senkron) Teknolojisi ile gerçekleşmektedir.
Sınav: Online olarak çoktan seçmeli gerçekleşecektir. Değerlendirmede üniversiteler tarafınca 50 ve üzeri geçer not kabul edilmektedir.

SERTİFİKA ALIMI VE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ KULLANIMI

 • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerin isimleri üniversiteye bildirilir. Daha sonra kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Kullanıcı adı ve şifre ile sistemine giriş yapılır.
 • Videolar, ders dokümanları ve sınavınız sistemde karşınıza yüklü halde gelir.
 • Şifrenizin aktif olduğu süreç boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp videoları izleye bilirsiniz.
 • Şifrenin süresi dolmadan en geç 1 gün önce online değerlendirmenizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.


SÜRE: 255 Saat


Hasta Kayı Kabul İşlemleri Eğitimin Amacı

Hasta Kabul İşlemleri Sertifika Programı, Tıp sekreterliği ve ya tıbbi sekreterlik ve dökümantasyon kursları yerine gelen hastanelerin hasta kabul ve hasta kayıt sekreterleri için zorunlu tutulan bir sertifika programıdır. Sağlık Sektörde çalışmakta olan Hasta Kayıt Kabul Görevlilerinin çalışmaya devam edebilmeleri için Hasta Kayıt Kabul Sertifikası aranan bir şart olmaktadır.

Hasta Kayıt Kabul İşlemleri Sertifikası, özel sağlık merkezlerinde, sağlık ocaklarında, muayenehanelerde, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde hasta kayıt kabul alanında çalışacak kişilere zorunlu hale getirilen bir sertifikadır. Hasta kayıt kabul işlemleri eğitimi ile hasta kayıt kabul sertifikası alabilirsiniz.

Hasta kayıt kabul işlemleri sertifika programına katılan kursiyerlere eğitim sonunda hasta kayıt kabul sertifikası verilmektedir. Hasta kayıt kabul sertifikası üniversite onaylı olup ulusal derecede geçerlidir.

Hasta Kayıt Kabul Sertifikası ile;

 • Hastanelerde
 • Sağlık Ocaklarında
 • Muayenehanelerde
 • Aile Sağlığı merkezlerinde
 • Özel Hastanelerde
 • Özel sağlık kuruluşlarında
 • Tıbbi laboratuvarlarda
 • Aile Hekimleri Yanında
 • Tıp Merkezlerinde
 • Geriatri Merkezlerinde
 • Evde Bakım Merkezlerinde
 • Doktor Muayenehanelerinde
 • Diş Hekimi Muayenehanelerinde
 • Diğer Sağlık Personeli Muayenehanelerinde
 • Tıbbi Teşhis Amaçlı Laboratuarlarda  v.b. yerlerde çalışabilirler.

Hasta Kabul Sekteri Meslek Tanımı

Hasta Kabul Sekreteri, Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir.

Hasta Kayıt Kabul İşlemi Yapan Personelin Görev Tanımı

Hasta Kayıt Kabul İşlemleri Sekreteri Ne İş Yapar ?

Hasta kabulü, hasta çıkarılması, doğumlar ve ölümlerle ilgili bütün işleri yapmakla yükümlüdür.

Hasta kabul yerinin temizliğini, düzenini sağlar.

Kuruma yatırılan hastaların kabul evrakı ve kimlik belgelerini tetkik ederek künyelerini eksiksiz bir şekilde saptar ve hasta kabul defterine yazar.

Herhangi bir nedenle istenen bilgileri veremeyecek durumda olan ve kimlikleri belirlenemeyen hastaların kimliklerinin saptanması için başhekime ve nöbetçi hekime bilgi verir ve tabelalarını çıkartarak hasta kabul defterine kayıt ettiği künyelerini aynen bunlara geçirir ve giriş evrakını da ayrıca saklar.

Hasta kabul defterine hastaların ayrıntılı kimlikleriyle beraber giriş tarih ve saatlerini, geldikleri yeri ve açık adreslerini, hangi servise yatırıldıklarını, çıkardıklarında çıkış tarihleriyle protokol numaralarını, hastalık ve sonuçlarını (şifa, salah, haliyle, vefat) tabeladan naklen kayıt ve işaret eder.

Ölenlerin gün ve saati ile cesetleri hakkında ne gibi işlem yapıldığını, kurumca nereye gömüldüklerini, ailesine teslim edilenleri ayrıca yazar.

Hasta kabul defterinde her yıl protokol numarası birden başlayarak yeniden verilir.

Kurumda doğum olduğunda, doğan çocuğun doğum günü ve saati, ana ve babasının adı ve soyadı ile tabiiyet ve dinleri, çocuğun cinsiyeti günü gününe servis protokol defterine kaydolunmakla beraber çıkışında bunlar kabul defterine işlenir.

Hasta Kayıt Kabul İşlemleri Eğitimi Kimler Alabilir?

Hasta Kayıt Kabul İşlemleri Sertifikasını Kimler Alabilir ?, Eğitime katılabilmek için ön koşul bulunmamaktadır. Türkiye ve dünyanın her yerinden dileyen herkes eğitime başvurabilir ve sertifika sahibi olabilir.

Eğitim İçeriği

Hasta Kabul İşlemleri Sertifika Programı eğitim içeriği ;

Hasta Hizmetleri,

Randevu ve Kabul işlemleri,

Sağlık Hizmetleri,

Sağlık Mevzuatları,

Sağlık Kurumu ve Personel Yönetimi,

Sağlık Hizmetlerinde İletişim, ( İş Hayatında İletişim, Toplumsal İletişim, Sağlıkta İletişim )

Tıbbi Arşivleme,

Doküman Hazırlama,

Sağlık Kurumu Bilgi Yönetimi,

Sağlık Meslekleri Etiği,

Problem Çözme

HASTA KAYIT KABUL İŞLEMLERİ KURSU SÜRESİ VE ŞEKLİ

Hasta Kayıt Kabul İşlemleri Kursu,  Üniversiteler işbirliği ile hazırlanan profesyonel yaşam koçluğu eğitimi Video A sekron teknolojisi ile anlaşmalı üniversitenin gözetimiyle gerçekleşmektedir. Üniversitenin iştirakiyle gerçekleşen eğitim sonunda anlaşmalı üniversite tarafından Hasta Kayıt Kabul İşlemleri sertifikası verilmektedir.

Hasta Kayıt Kabul İşlemleri Sertifika Programı, internet ortamında Video A Sekron teknolojisi ile anlaşmalı üniversiteler tarafından sağlanmaktadır.

Eğitim Süresi: 30 gün / Toplam 540 Video Ders Saati
Eğitim Şekli: İnternet Üzerinden Video Ders ( A-Senkron) Teknolojisi ile gerçekleşmektedir.
Sınav: Online olarak çoktan seçmeli gerçekleşecektir. Değerlendirmede üniversiteler tarafınca 50 ve üzeri geçer not kabul edilmektedir.

Belgelendirme : Sertifika, Kamu Üniversitesi Onaylı

Uzaktan Eğitim Sistemi Nedir ? Eğitim Nasıl Sağlanır?

SERTİFİKA ALIMI VE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ KULLANIMI

 • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerin isimleri üniversiteye bildirilir. Daha sonra kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Kullanıcı adı ve şifre ile sistemine giriş yapılır.
 • Videolar, ders dokümanları ve sınavınız sistemde karşınıza yüklü halde gelir.
 • Şifrenizin aktif olduğu süreç boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp videoları izleye bilirsiniz.
 • Şifrenin süresi dolmadan en geç 1 gün önce online değerlendirmenizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
Uzaktan Eğitim Sistemi Nedir ? Eğitim Nasıl Sağlanır?

SERTİFİKA ALIMI VE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ KULLANIMI

 • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerin isimleri üniversiteye bildirilir. Daha sonra kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Kullanıcı adı ve şifre ile sistemine giriş yapılır.
 • Videolar, ders dokümanları ve sınavınız sistemde karşınıza yüklü halde gelir.
 • Şifrenizin aktif olduğu süreç boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp videoları izleye bilirsiniz.
 • Şifrenin süresi dolmadan en geç 1 gün önce online değerlendirmenizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
 • SÜRE: 540 SaatHASTA VE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ SERTİFİKA PROGRAMI


Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Eğitimi, rehabilitasyon merkezlerinde, hastanelerde, huzurevlerinde, bakımevlerinde ve evlerde “Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Uzmanı” pozisyonunda çalışan ya da bu alanda çalışmak isteyen adaylara yönelik alınması zorunlu bir eğitimdir ve belgelendirilmesi gerekir.

BU MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ YETERLİKLERİ KAZANAN BİREYLER:
 • Huzurevlerinde,
 • Hastanelerde,
 • Bakımevlerinde,
 • Rehabilitasyon merkezlerinde,
 • Evlerde çalışma imkanı bulabilmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?
 • Programa katılmak için herhangi bir mezuniyet koşulu yoktur.
 • Yurt içinden ve yurt dışından herkes bu programa katılabilir.
 • Programa katılmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu yoktur. İsteyen yabancılar da Türkiye'den ya da yurt dışından bu programa uzaktan eğitim yoluyla katılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ: 560 Saat uzaktan eğitim video ders.

EĞİTİM SÜRECİ: Katılımcılar, günün istediği saatinde video dersleri izleyerek 60 gün içerisinde eğitimi tamamlarlar. Eğitimle ilgili gerekli dökümanlar sistemde yer almaktadır.EĞİTİM VE SINAV: Kursiyerlerimizin sertifikayı almaya hak kazanabilmeleri için öncelikle eğitimin en az %70 ine katılmış olması ve eğitim sonunda yapılacak sınavdan en az 50 puan alması gerekmektedir.

BELGE: Üniversite Onaylı Sertifika


KAMPANYA KAYIT ÜCRETİ : 990 TL

KAYIT İŞLEMLERİ:
 • Aşağıdaki "KAYIT OL" butonuna tıklayarak online kayıt olabilirsiniz.
 • IBAN: TR08 0003 2000 0000 0057 4142 71 nolu hesaba katılım bedelini havale ya da EFT yaptıktan sonra iletişim sayfasından bilgilerinizi göndererek işleminizi tamamlayabilirsiniz.
 • Merkezimize gelerek doğrudan kayıt yaptırabilirsiniz. (Hilton Center Kat: 1 Konak/İzmir)
 
 
Bilgi Talep Formu
İsim
E-Mail
Telefon
Mesaj