UA-138707196-2

VELİ İLE İLETİŞİMDE ÖĞRETMEN TUTUMLARI

VELİ İLE İLETİŞİMDE ÖĞRETMEN TUTUMLARI


PROGRAMIN AMACI: Öğretim kurumlarımızın en önemli iletişim kanallarından biri de veli-öğretmen iletişimidir.
Veli ile doğrudan ve yüzyüze iletişim kurması gereken öğretmenlerimizin, bu iletişim sürecindeki iletişim becerileri, veliye karşı tutum ve davranışları, veli açısından bireysel bir tavır değil, kurumsal bir tavır olarak algılanır. Dolayısıyla öğretmen ile veli arasında yaşanacak olumlu ya da olumsuz bir iletişim süreci, kuruma aynı yönde yansımaktadır.
Bu nedenle öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin, iletişim becerilerinin üst düzeyde olması, veli beklentilerini ve veli özelliklerini çok iyi bilmeleri gerekmektedir.
Bu programın temel amacı, öğretmen-veli iletişiminde etkili iletişim becerileri geliştirmek ve öğretmen tutum ve davranışları konusunda öğretmenlerimizin daha bilinçli olmalarını sağlamaktır.

İÇERİK
 • Velinin okuldan beklentileri
 • Velinin öğretmenden beklentileri
 • Velilerin öğrenciden beklentileri
 • Veli özellikleri
 • Veli tipleri
 • Veli toplantılarında doğru ortam düzenlemeleri
 • Veli görüşmelerinde öğretmen-veli iletişimi
 • Veli görüşmelerinde etkili iletişim
 • Etkili beden dili uygulamaları
KİMLER KATILMALI:
 • Okul öncesinde görev yapan öğretmenler ve yöneticiler
 • İlkokulda görev yapan öğretmenler ve yöneticiler
 • Ortaokulda görev yapan öğretmenler ve yöneticiler
 • Lise düzeyinde görev yapan öğretmenler ve yöneticiler
PROGRAM TARİHİ: 28 Ağustos 2019 Çarşamba

PRORAM SAATİ: 18.00-19.30

EĞİTİM GÖREVLİSİ: Ahmet Nafiz DEMİR / Eğitim Bilim Uzmanı

BELGE: Eğitbilim Katılım Belgesi

KATILIM BEDELİ: ÜCRETSİZDİR.

KAYIT İŞLEMLERİ:
 • Aşağıdaki formu doldurarak doğrudan kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

KAYIT FORMU