İletişim Teknikleri ve Beden Dili

İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİ

AMAÇ: İş hayatında hangi pozisyonda olursa olsun tüm çalışanlara “Başarılı ve etkili iletişim” in temel becerilerini vermek; iletişim içinde olduğumuz kişilerle başarılı iletişim kurmak ve hayatımızın tüm alanlarında iletişim belirleyici rolünü pozitif yönde hayatımıza katmak, doğru mesaj alışverişinde bulunmalarına, iletişimde bulundukları kişi ile ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunmak. Katılımcıların iletişim becerileri edinmelerini sağlayarak iş ve özel yaşantılarında etkili, uyumlu, çözüm odaklı yaklaşımlarla iş performansını ve yaşam kalitesinin yükselmesini sağlamak.

İÇERİK: 
  • İletişim Nedir?
  • İletişim Çeşitleri
  • İletişim Çatışmaları
  • İletişim Engelleri
  • Kişiler Arası İletişim Modeli
  • İyi İletişim
  • Kötü İletişim
  • İletişim’de Başarılı Olmak
  • Uyum Sağlamak
  • Sözel Olmayan İletişim Kategorileri
EĞİTMEN: İncinur MUMCUOĞLU - Yönetim-Organizasyon Bilim Uzmanı

BELGE: EĞİTBİLİM Katılım Belgesi