Karar Verme ve Problem Çözme Yöntemleri

KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERİ

AMAÇ: Problem çözme ve karar verme eyleminin, problem çözme ve karar vermeye ilişkin bilinç ile ilişkisini paylaşmak, mevcut bilinci ve geliştirilmesi gereken noktaların farkına vardırarak, problem çözme ve karar verme tekniklerinin yaşamın her alanında kullanabilmeyi sağlamaktadır.

İÇERİK: 
  • Analitik düşünmeyi öğrenmek
  • Problemlerinizi kalıcı olarak çözebilmek
  • Problemleri ortaya çıkmadan önleyebilmek
  • Yönetimsel kararları daha doğru verebilmek
  • Karar alma süreçlerini hızlandırabilmek
EĞİTMEN: İncinur MUMCUOĞLU - Yönetim-Organizasyon Bilim Uzmanı

BELGE: EĞİTBİLİM Katılım Belgesi